Per Tømmer

Seksjonsleder Løsningsutvikling

E-post

per.tommer@rr-research.no

Telefon

+47 92855125

Bakgrunn

Utdannet softwareingeniør. Lang erfaring med ledelse av software-prosjekter og ledelse av utviklere. Bakgrunn som systemutvikler i offentlig og privat sektor.

Arbeidsoppgaver

  • Ledelse av utviklere og designer
  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere og innholdskonsulenter
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Programmering av grensesnitt, funksjonalitet og automatiserte tester
  • Utvikling av bygg og "deployment" for hyppige leveranser
  • Delta i brukertester og bidra til brukervennlighet i løsningene  
  • Forvaltning av avdelingens digitale løsninger
  • Bearbeide forskningsdata for statistikk

 

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram