Rikke Aune Asbjørnsen

PhD kandidat

E-post

rikke.aune.asbjornsen@rr-research.no

Telefon

+47 90082262

Nåværende stillinger

 • PhD kandidat, Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo Universitetssykehus HF, Norge og University of Twente, Center for eHealth & Wellbeing Research, Department of Psychology, Health and Technology, Nederland  
 • Forsknings- og innovasjonsrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF, Norge

Utdanning

 • PhD (pågår) innen eHelse / Digital Helse, Center for eHealth & Wellbeing Research, Department of Psychology, Health & Technology (PHT), Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), Technical Medical Centre, University of Twente, Nederland
 • MSc Health Science & Healthcare Management (2008), Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences, University of Twente, Nederland.  
  Master oppgave: Socio-technical analysis performed at Oslo University Hospital, Ullevål, Cancer Centre: Patient terminal and self-management of cancer patients: a case study of the development and implementation process of the technology in a hospital setting. 
 • Bachelor Fysioterapi (2003)

Faglige interesser

 • Personlig eHelse
 • Digitale helsetjenester
 • Motiverende design og adferdsteknikker i design og utvikling av eHelseintervensjoner for varig adferdsendring
 • Teknologi for selvstendighet og egenmestring: design, utvikling, brukermønstre/opplevelse og effekter

Autorisasjon

 • Autorisert Fysioterapeut i Norge
 • Autorisert Fysioterpaeut i Nederland

Tildelte midler

 • Oslo Universitetssykehus HF, Innovasjonsmidler

Verv

 • 2017 - Medlem Idemottaket, Sykehuset i Vestfold HF, Norge
 • 2011 - Medlem Regionalt Innovasjonsnettverk, Helse Sør-Øst RHF, Norge
 • 2011 - Medlem Forskningsutvalget, Sykehuset i Vestfold HF, Norge

Journal reviewer:

 • JAMA: Journal of the American Medical Association
 • JMIR: Journal of Medical Internet Research

Undervisning

 • Lærer i fysioterapi ved Bachelor programmet i Fysioterapi, for internasjonale og nederlandske studenter, ved Saxion University of Applied Sciences, Nederland (2003-2006). Underviste hovedsakelig i anatomi.  

Samarbeid

Forskningsgrupper:

 • Avdeling for digital helseforskning, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
 • Persuasive Health Technology Lab and The Technology, Human and Institutional Behavior Group at the University of Twente, Nederland

Annen tilhørighet / forskningssamarbeid:

 • Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF, Norge  
 • Mayo Clinic, Rochester, USA

Publikasjoner

Se alle publikasjoner: Cristin

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang