Lise Solberg Nes

Avdelingsleder

E-post

lise.solberg.nes@rr-research.no

Telefon

+47 91332341

Nåværende stillinger

 • Avdelingsleder, Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF
 • Adjunct Associate Professor of Psychology, College of Medicine & Science, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
 • Forsker, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Bakgrunn/Utdanning

 • Post-doctoral Fellowship (2009-2011)
  • Medical Psychology, Clinical Health Psychology, Mayo Clinic Rochester, MN, USA
 • Ph.D (2009)
  • Clinical Psychology, Clinical Health Psychology specialization, University of Kentucky, Lexington, KY, USA
 • Pre-doctoral Internship/Residency (2008-2009)
  • Clinical Psychology, Medical/Health Psychology, University of Florida, Gainesville, FL, USA
 • Master of Science (2004)
  • Psychology, University of Kentucky, Lexington, KY, USA
 • Bachelor of Arts (2002)
  • Psychology / Philosophy. University of Kentucky, Lexington, KY, USA
 • Universitetet i Oslo (1993-1996)
  • Første avdeling jus (Juridikum), Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo

Forskning

Dr. Solberg Nes sin forskning fokuserer for tiden på utvikling og utprøving/testing av digitale (eHelse) intervensjoner for pasienter med ulike medisinske sykdommer/utfordringer. For eksempel, to av hennes største pågående prosjekter fokuserer på design, utvikling og testing av eHelse intervensjonene StressProffen, en stressmestringsintervensjon for pasienter med kreft, og EPIO, en mestringsintervensjon for mennesker som lever med langvarige smerter. Et annet pågående prosjekt, eCHANGE, ser på muligheten for at en eHelse-intervensjon kan støtte mennesker med overvekt i vektstabilisering etter vektnedgang.

Som forsker har Solberg Nes også undersøkt psykologisk og fysiologisk innvirkning av selv-regulering (dvs. egen evne til å kontrollere, styre og/eller endre egen adferd og reaksjoner). Hun har for eksempel sett på potensiell psykisk og fysisk innvirkning av redusert kapasitet for selv-regulering hos pasienter som har kreft eller lever med kroniske multi-symptom lidelser (f.eks. Fibromyalgi). Av andre forskningsinteresser kan nevnes livskvalitet, mestring, helseadferd og personlighet/individuelle forskjeller.

Klinisk fokus

Som klinisk psykolog på PhD nivå har Dr. Solberg Nes erfaring med konsultasjon, diagnostisering og behandling av en rekke psykologiske lidelser. Hun har spesielt hatt fokus på å støtte mennesker i møte med en rekke akutte og/eller langvarige somatiske sykdommer. Områder hun som behandler har fokusert spesielt på er mestring i møte med sykdom, inkludert langvarig smerte, kreft diagnoser/behandling, transplantasjon (blod/marg/organ), overvekt, ryggmargsskader, kvinnehelse, innvirkning av sykdom på pårørende, og palliativ omsorg/støtte i livets siste faser. Av andre kliniske interesser har Solberg Nes også fokus på utfordringer relatert til endring av helsevaner, stressmestring, rehabilitering og søvn.

Autorisasjon

 • Autorisert Psykolog i Norge
 • Licensed Psychologist in the state of Minnesota, USA
 • European Certificate in Psychology - EuroPsy Clinical Psychologist

Tildelinger siste år

2019-2021: RVTSØst: «SuperSmart – en selvhjelpsløsning for mestring av stress og bekymring blant barn» (PI)

2019-2023: Kreftforeningen/Kreftregisteret: «Coping after Breast Cancer - CABC» (Tildeling til Kreftregisteret ved direktør/PI Giske Ursin)

2017-2023: Research Council of Norway # 256574/H10. “Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management (ePAIN/EPIO)” (PI)

2018:         Oslo University Hospital, Oslo University Hospital Innovation grant: #2602-2018 “eChange: Using eHealth design to facilitate lasting health behavior change” (PI)

2015-2018: Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen). # 4602492-2013. "Testing a computerized interactive stress management intervention in early stage cancer: A randomized controlled trial (STRESSPROFFEN)" (PI)

Utvalgte verv

2019          Medlem vurderingskomite OUS Innovasjonsmidler 2019, Oslo universitetssykehus HF

2017 – 2018 Medlem arbeidsgruppe OUS Utviklingsplan 2035, representant for Medisinsk Klinikk, Oslo universitetssykehus HF

2017          Leder Innovasjonsutvalgets arbeidsgruppe for kultur og infrastruktur, Oslo universitetssykehus HF

2016 -        Medlem Innovasjonsutvalget ved OUS, representant for Medisinsk Klinikk, Oslo universitetssykehus HF

2015 -        Medlem, Ledergruppen i Medisinsk Klinikk, Oslo universitetssykehus HF

2015 -        Medlem, Forskningsutvalget i Medisinsk Klinikk, Oslo universitetssykehus HF

Samarbeid

Internasjonalt

Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

University of Kentucky, Lexington, KY, USA

University of Florida, Gainesville, MN, USA

University of Washington/Seattle Childrens hospital, Seattle, WA, USA

University of Twente, Enchede, The Netherlands

University of Tilburg, Tilburg, The Netherlands

Publikasjoner

Publications 2021

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Øystese KA, Børøsund E (2021)
A Digital Patient-Provider Communication Intervention (InvolveMe): Qualitative Study on the Implementation Preparation Based on Identified Facilitators and Barriers
J Med Internet Res, 23 (4), e22399
DOI 10.2196/22399, PubMed 33830063

Varsi C, Ledel Solem IK, Eide H, Børøsund E, Kristjansdottir OB, Heldal K, Waxenberg LB, Weiss KE, Schreurs KMG, Morrison EJ, Stubhaug A, Solberg Nes L (2021)
Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study
BMC Health Serv Res, 21 (1), 275
DOI 10.1186/s12913-021-06278-7, PubMed 33766028

Varsi C, Stenehjem AE, Børøsund E, Solberg Nes L (2021)
Video as an alternative to in-person consultations in outpatient renal transplant recipient follow-up: a qualitative study
BMC Nephrol, 22 (1), 105
DOI 10.1186/s12882-021-02284-3, PubMed 33752608

Publications 2020

Asbjørnsen RA, Wentzel J, Smedsrød ML, Hjelmesæth J, Clark MM, Solberg Nes L, Van Gemert-Pijnen JEWC (2020)
Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-Term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study
J Med Internet Res, 22 (11), e22598
DOI 10.2196/22598, PubMed 33252347

Bostrøm K, Børøsund E, Varsi C, Eide H, Flakk Nordang E, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Cvancarova Småstuen M, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
Digital Self-Management in Support of Patients Living With Chronic Pain: Feasibility Pilot Study
JMIR Form Res, 4 (10), e23893
DOI 10.2196/23893, PubMed 33094734

Børøsund E, Varsi C, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HRS, Bergland A, Nes LS (2020)
Pilot testing an app-based stress management intervention for cancer survivors
Transl Behav Med, 10 (3), 770-780
DOI 10.1093/tbm/ibz062, PubMed 31330023

Jessen S, Mirkovic J, Nes LS (2020)
MyStrengths, a Strengths-Focused Mobile Health Tool: Participatory Design and Development
JMIR Form Res, 4 (7), e18049
DOI 10.2196/18049, PubMed 32706651

Børøsund E, Ehlers SL, Varsi C, Clark MM, Andrykowski MA, Cvancarova M, Solberg Nes L (2020)
Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application-based stress-management intervention for cancer survivors
Cancer Med, 9 (11), 3775-3785
DOI 10.1002/cam4.3000, PubMed 32243717

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Stenehjem AE, Bollerslev J, Børøsund E (2020)
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe
BMC Med Inform Decis Mak, 20 (1), 46
DOI 10.1186/s12911-020-1065-8, PubMed 32131808

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO
J Med Internet Res, 22 (1), e15889
DOI 10.2196/15889, PubMed 31961331

Publications 2019

Solberg Nes L (2019)
Digital Health in Cardiology: Time for Action
Cardiology, 145 (2), 106-109
DOI 10.1159/000504797, PubMed 31825946

Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H (2019)
Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review
J Med Internet Res, 21 (9), e14255
DOI 10.2196/14255, PubMed 31573934

Asbjørnsen RA, Smedsrød ML, Solberg Nes L, Wentzel J, Varsi C, Hjelmesæth J, van Gemert-Pijnen JE (2019)
Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques to Stimulate Motivation and Adherence in Electronic Health Interventions to Support Weight Loss Maintenance: Scoping Review
J Med Internet Res, 21 (6), e14265
DOI 10.2196/14265, PubMed 31228174

Gudenkauf LM, Clark MM, Novotny PJ, Piderman KM, Ehlers SL, Patten CA, Nes LS, Ruddy KJ, Sloan JA, Yang P (2019)
Spirituality and Emotional Distress Among Lung Cancer Survivors
Clin Lung Cancer, 20 (6), e661-e666
DOI 10.1016/j.cllc.2019.06.015, PubMed 31378618

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Børøsund E, Haaland-Øverby M, Heldal K, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Solberg Nes L (2019)
Patients' Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study
J Med Internet Res, 21 (4), e13205
DOI 10.2196/13205, PubMed 30877780

Strand EB, Mengshoel AM, Sandvik L, Helland IB, Abraham S, Nes LS (2019)
Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
Scand J Pain, 19 (1), 61-72
DOI 10.1515/sjpain-2018-0095, PubMed 30325738

Publications 2018

Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Bergland A, Westeng M, Solberg Nes L (2018)
A Stress Management App Intervention for Cancer Survivors: Design, Development, and Usability Testing
JMIR Form Res, 2 (2), e19
DOI 10.2196/formative.9954, PubMed 30684438

Publications 2016

Nes LS, Ehlers SL, Whipple MO, Vincent A (2016)
Self-Regulatory Fatigue: A Missing Link in Understanding Fibromyalgia and Other Chronic MultiSymptom Illnesses
Pain Pract, 17 (4), 460-469
DOI 10.1111/papr.12480, PubMed 27589266

Loprinzi Brauer CE, Clark MM, Solberg Nes L, Miller LK (2016)
Peer Mentorship Programs for Breast Cancer Patients
J Pain Symptom Manage, 51 (5), e5-7
DOI 10.1016/j.jpainsymman.2016.03.001, PubMed 27033161

Publications 2015

Piderman KM, Sytsma TT, Frost MH, Novotny PJ, Rausch Osian SM, Solberg Nes L, Patten CA, Sloan JA, Rummans TA, Bronars CA, Yang P, Clark MM (2015)
Improving Spiritual Well-Being in Patients with Lung Cancers
J Pastoral Care Counsel, 69 (3), 156-62
DOI 10.1177/1542305015602711, PubMed 26463853

Publications 2014

Solberg Nes L, Ehlers SL, Patten CA, Gastineau DA (2014)
Self-regulatory fatigue, quality of life, health behaviors, and coping in patients with hematologic malignancies
Ann Behav Med, 48 (3), 411-23
DOI 10.1007/s12160-014-9621-z, PubMed 24802991

Publications 2013

Thompson CA, Stan DL, Solberg Nes L, Jenkins SM, Lackore KA, Pruthi S (2013)
Breast cancer survivors' self-reported needs and preferences of survivorship care
Breast J, 20 (1), 107-9
DOI 10.1111/tbj.12221, PubMed 24262015

Solberg Nes L, Ehlers SL, Patten CA, Gastineau DA (2013)
Self-regulatory fatigue in hematologic malignancies: impact on quality of life, coping, and adherence to medical recommendations
Int J Behav Med, 20 (1), 13-21
DOI 10.1007/s12529-011-9194-1, PubMed 21928059

Nes LS, Ehlers SL, Whipple MO, Vincent A (2013)
Self-regulatory fatigue in chronic multisymptom illnesses: scale development, fatigue, and self-control
J Pain Res, 6, 181-8
DOI 10.2147/JPR.S40014, PubMed 23526193

Publications 2012

Pruthi S, Stan DL, Jenkins SM, Huebner M, Borg BA, Thomley BS, Cutshall SM, Singh R, Kohli S, Boughey JC, Lemaine V, Solberg Nes L (2012)
A Randomized Controlled Pilot Study Assessing Feasibility and Impact of Yoga Practice on Quality of Life, Mood, and Perceived Stress in Women With Newly Diagnosed Breast Cancer
Glob Adv Health Med, 1 (5), 30-5
DOI 10.7453/gahmj.2012.1.5.010, PubMed 27257529

Allen SV, Solberg Nes L, Marnach ML, Polga K, Jenkins SM, Files JA, Croghan IT, Ghosh K, Pruthi S (2012)
Patient understanding of the revised USPSTF screening mammogram guidelines: need for development of patient decision aids
BMC Womens Health, 12, 36
DOI 10.1186/1472-6874-12-36, PubMed 23051022

Solberg Nes L, Liu H, Patten CA, Rausch SM, Sloan JA, Garces YI, Cheville AL, Yang P, Clark MM (2012)
Physical activity level and quality of life in long term lung cancer survivors
Lung Cancer, 77 (3), 611-6
DOI 10.1016/j.lungcan.2012.05.096, PubMed 22681871

Grimes CE, Nes LS, Waldman A, Segerstrom SC (2012)
Output order reflects the cognitive accessibility of goals
J Soc Psychol, 152 (1), 5-16
DOI 10.1080/00224545.2010.538761, PubMed 22308758

Publications 2011

Nes LS, Carlson CR, Crofford LJ, de Leeuw R, Segerstrom SC (2011)
Individual differences and self-regulatory fatigue: optimism, conscientiousness, and self-consciousness
Pers Individ Dif, 50 (4)
DOI 10.1016/j.paid.2010.11.011, PubMed 24409005

Publications 2010

Nes LS, Carlson CR, Crofford LJ, de Leeuw R, Segerstrom SC (2010)
Self-regulatory deficits in fibromyalgia and temporomandibular disorders
Pain, 151 (1), 37-44
DOI 10.1016/j.pain.2010.05.009, PubMed 20561749

Publications 2009

Solberg Nes L, Roach AR, Segerstrom SC (2009)
Executive functions, self-regulation, and chronic pain: a review
Ann Behav Med, 37 (2), 173-83
DOI 10.1007/s12160-009-9096-5, PubMed 19357933

Publications 2007

Segerstrom SC, Nes LS (2007)
Heart rate variability reflects self-regulatory strength, effort, and fatigue
Psychol Sci, 18 (3), 275-81
DOI 10.1111/j.1467-9280.2007.01888.x, PubMed 17444926

Publications 2006

Segerstrom SC, Nes LS (2006)
When Goals Conflict But People Prosper: The Case of Dispositional Optimism
J Res Pers, 40 (5), 675-693
DOI 10.1016/j.jrp.2005.08.001, PubMed 17016545

Nes LS, Segerstrom SC (2006)
Dispositional optimism and coping: a meta-analytic review
Pers Soc Psychol Rev, 10 (3), 235-51
DOI 10.1207/s15327957pspr1003_3, PubMed 16859439

Publications 2005

Nes LS, Segerstrom SC, Sephton SE (2005)
Engagement and arousal: optimism's effects during a brief stressor
Pers Soc Psychol Bull, 31 (1), 111-20
DOI 10.1177/0146167204271319, PubMed 15574666

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram