Lise Solberg Nes

Avdelingsleder

E-post

lise.solberg.nes@rr-research.no

Telefon

+47 91332341

Nåværende stillinger

 • Avdelingsleder, Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus HF
 • Adjunct Associate Professor of Psychology, College of Medicine & Science, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
 • Forsker, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Bakgrunn/Utdanning

 • Post-doctoral Fellowship (2009-2011)
  • Medical Psychology, Clinical Health Psychology, Mayo Clinic Rochester, MN
 • Ph.D (2009)
  • Clinical Psychology, Clinical Health Psychology specialization, University of Kentucky, Lexington, KY
 • Pre-doctoral Internship/Residency (2008-2009)
  • Clinical Psychology, Medical/Health Psychology, University of Florida, Gainesville, FL
 • Master of Science (2004)
  • Psychology, University of Kentucky, Lexington, KY
 • Bachelor of Arts (2002)
  • Psychology / Philosophy. University of Kentucky, Lexington, KY
 • Universitetet i Oslo (1993-1996)
  • Første avdeling jus (Juridikum), Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo

Forskning

Dr. Solberg Nes sin forskning fokuserer for tiden på utvikling og utprøving/testing av digitale (eHelse) intervensjoner for pasienter med ulike medisinske sykdommer/utfordringer. For eksempel, to av hennes største pågående prosjekter fokuserer på design, utvikling og testing av eHelse intervensjonene StressProffen, en stressmestringsintervensjon for pasienter med kreft, og EPIO, en mestringsintervensjon for mennesker som lever med langvarige smerter. Et annet pågående prosjekt, eCHANGE, ser på muligheten for at en eHelse-intervensjon kan støtte mennesker med overvekt i vektstabilisering etter vektnedgang.

Som forsker har Solberg Nes også undersøkt psykologisk og fysiologisk innvirkning av selv-regulering (dvs. egen evne til å kontrollere, styre og/eller endre egen adferd og reaksjoner). Hun har for eksempel sett på potensiell psykisk og fysisk innvirkning av redusert kapasitet for selv-regulering hos pasienter som lever med kreft eller kroniske multi-symptom lidelser (f.eks. Fibromyalgi). Av andre forskningsinteresser kan nevnes livskvalitet, mestring, helseadferd, og personlighet/individuelle forskjeller.

Klinisk fokus

Som klinisk psykolog på PhD nivå har Dr. Solberg Nes erfaring med konsultasjon, diagnostisering og behandling av en rekke psykologiske lidelser. Hun har spesielt hatt fokus på å støtte mennesker i møte med en rekke akutte og/eller langvarige somatiske sykdommer. Områder hun som behandler har fokusert spesielt på er mestring i møte med sykdom, inkludert langvarig smerte, kreft diagnoser/behandling, transplantasjon (blod/marg/organ), overvekt, ryggmargsskader, kvinnehelse, innvirkning av sykdom på pårørende, og palliativ omsorg/støtte i livets siste faser. Av andre kliniske interesser har Solberg Nes også fokus på utfordringer relatert til endring av helsevaner, stressmestring, rehabilitering og søvn.

Autorisasjon

 • Autorisert Psykolog i Norge, ID# 006164110 06/06/2013
 • Licensed Psychologist in the state of Minnesota, USA LP# 5326 12/17/2010
 • European Certificate in Psychology - EuroPsy Clinical Psychologist Reg. # NO-007377-201312

Tildelinger siste år

2019-2021: RVTSØst: «SuperSmart – en selvhjelpsløsning for mestring av stress og bekymring blant barn» (PI)

2019-2023: Kreftforeningen/Kreftregisteret: «Coping after Breast Cancer - CABC» (Tildeling til Kreftregisteret ved direktør/PI Giske Ursin)

2017-2023: Research Council of Norway # 256574/H10. “Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management (ePAIN/EPIO)” (PI)

2018:         Oslo University Hospital, Oslo University Hospital Innovation grant: #2602-2018 “eChange: Using eHealth design to facilitate lasting health behavior change” (PI)

2015-2018: Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen). # 4602492-2013. "Testing a computerized interactive stress management intervention in early stage cancer: A randomized controlled trial (STRESSPROFFEN)" (PI)

Utvalgte verv

2019          Medlem vurderingskomite OUS Innovasjonsmidler 2019, Oslo Universitetssykehus HF

2017 – 2018 Medlem arbeidsgruppe OUS Utviklingsplan 2035, representant for Medisinsk Klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

2017          Leder Innovasjonsutvalgets arbeidsgruppe for kultur og infrastruktur, Oslo Universitetssykehus HF

2016 -        Medlem Innovasjonsutvalget ved OUS, representant for Medisinsk Klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

2015 -        Medlem, Ledergruppen i Medisinsk Klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

2015 -        Medlem, Forskningsutvalget i Medisinsk Klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

Samarbeid

Internasjonalt

Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

University of Kentucky, Lexington, KY, USA

University of Florida, Gainesville, MN, USA

University of Washington/Seattle Childrens hospital, Seattle, WA, USA

University of Twente, Enchede, The Netherlands

Publikasjoner

Se alle publikasjoner: Cristin

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

SuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram