Elin Børøsund

Seniorforsker

E-post

elin.borosund@rr-research.no

Telefon

+47 92667161

E-post

elin.borosund@rr-research.no

Telefon

+47 90082262

Nåværende stillinger

Seniorforsker

Utdanning

Personvern og GDPR (2018). Handelshøyskolen BI, Oslo

Postdoktor (2015-2017), Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus.

Prosjektledelse (2016). Handelshøyskolen BI, Oslo

Doktorgrad (2015), Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Aspects of uptake, use and effectiveness of eHealth interventions for self-management support and patient-provider communication.

Master i sykepleievitenskap (2006), Universitetet i Oslo.

Offentlig godkjent sykepleier (1992), Sykepleierhøgskolen i Molde, Molde

Faglige interesser

Dr Børøsund har en sentral rolle i mange av prosjektene ved Avdeling for Digital Helseforskning der forskningen omfavner utvikling og effektstudier av digitale (eHelse) intervensjoner og kommunikasjonsløsninger for mennesker med langvarige og sammensatte helseutfordringer. Hun er prosjektleder for prosjektet InvolveMe som har tilpasset og utviklet et kartleggingsverktøy for mennesker som lever med kronisk sykdom og som følges opp med regelmessige polikliniske konsultasjoner. Dr Børøsund har også en sentral rolle i Stressmestringsstudien (prosjektadministrator) hvor det er utviklet et evidensbasert digitalt program for stressmestring, StressProffen, som testes i en pågående studie blant mennesker som lever med kreft. Hun har kompetanse innen mixed methods med et særskilt fokus på kvantitative metoder for effekttesting av digitale løsninger, og leder avdelingens interne gruppe for personvern. I tillegg er Dr Børøsund veileder for flere doktorgrads- og masterkandidater og er en hyppig benyttet foredragsholder innen eHelse.

Autorisasjon

Sykepleier, HPR-nummer: 4744721

Tildelte midler

  • 2017: From Powerlessness to Empowerment: An intervention study to support patient caregivers at the Medical Intensive Care Unit. Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier som søker. Intern utlysning ved Oslo universitetssykehus for sykepleiere med doktorgrad.  250 000 kroner
  • 2016: Implementing eHealth interventions into regular clinical practice to enhance care planning, communication and patient involvement. Norsk Sykepeleierforbund (#847382) - Tre års finansiering av PhD student.

Verv/Forskergrupper

2020 -            Fagnettverk,  Medisinsk klinikk Universitetssykehus, Oslo (medlem).

2018 -            Komite for Personvern og sikkerhet ved Avdeling for Digital Helseforskning (leder)

2017 -            Forskergruppe for livskvalitet og helseøkonomi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon,  Oslo     universitetssykehus HF, Oslo

2017 -            Ledergruppen ved Avdeling for digital helseforskning,         Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (medlem).

2015-2018     Fagforeningsrepresentant, Norsk Sykepleierforbund

2008 -            Forskergruppe for Avdeling for Digital helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (medlem). 

2007 -            Råd for utdanning, Rikshospitalet HF (medlem). 

2005-2009     Skadeutvalget, Rikshospitalet HF (medlem).

 

Undervisning/Foredrag

University of Costa Rica, Research Center for Nursing and Health Care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Oslo universitetssykehus, Oslo.

VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo.

Samarbeid

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Universitetet i Twente, Faculty of Behavioural, Management & Social Sciences, Dept. Psychology, Health & Technology Nederland

Universitetet i Tilburg, School of Social and Behavioral Sciences, Nederland

University of Costa Rica, Center for Research in Nursing and Health Care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Landspitali Reykjavik, Reykjavik, Island

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og sanfunn, Avdeling for sykepleievitenskap, Oslo.

Diakonhjemmet Sykehus, Avdeling for reumatologi, Oslo.

Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Avdeling for spesialisert endokrinologi, Oslo.

Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Avdeling for nyremedisin endokrinologi, Oslo.

Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo.

Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikkg, Avdeling for klinisk service, Oslo.

Publikasjoner

Se alle publikasjoner: Cristin
 

 

Mine prosjekter

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft