Elin Børøsund

Seksjonsleder Forskning og Utdanning

E-post

elin.borosund@rr-research.no

Telefon

+47 92667161

Nåværende stillinger

 • Seksjonsleder Forskning og Utdanning
 • Seniorforsker

Utdanning

 • Personvern og GDPR (2018). Handelshøyskolen BI, Oslo
 • Postdoktor (2015-2017), Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus.
 • Prosjektledelse (2016). Handelshøyskolen BI, Oslo
 • Doktorgrad (2015), Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Aspects of uptake, use and effectiveness of eHealth interventions for self-management support and patient-provider communication.
 • Master i sykepleievitenskap (2006), Universitetet i Oslo.
 • Offentlig godkjent sykepleier (1992), Sykepleierhøgskolen i Molde, Molde

Faglige interesser

Dr Børøsund har en sentral rolle i mange av prosjektene ved Avdeling for Digital Helseforskning der forskningen omfavner utvikling og effektstudier av digitale (eHelse) intervensjoner og kommunikasjonsløsninger for mennesker med langvarige og sammensatte helseutfordringer. Hun er prosjektleder for prosjektet InvolveMe som har tilpasset og utviklet et kartleggingsverktøy for mennesker som lever med kronisk sykdom og som følges opp med regelmessige polikliniske konsultasjoner. Dr Børøsund har også en sentral rolle i Stressmestringsstudien (prosjektadministrator) hvor det er utviklet et evidensbasert digitalt program for stressmestring, StressProffen, som testes i en pågående studie blant mennesker som lever med kreft. Hun har kompetanse innen mixed methods med et særskilt fokus på kvantitative metoder for effekttesting av digitale løsninger, og leder avdelingens interne gruppe for personvern. I tillegg er Dr Børøsund veileder for flere doktorgrads- og masterkandidater og er en hyppig benyttet foredragsholder innen eHelse.

Autorisasjon

Sykepleier, HPR-nummer: 4744721

Tildelte midler

 • 2021-2024: Stiftelsen DAM (#2021/FO347303): “The Caregiver Pathway – An intervention to support caregivers of critically ill patients”.

 • 2018: Oslo universitetssykehus: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier med doktorgrad som søker. "From Powerlessness to Empowerment: An intervention study to support patient caregivers at the Medical Intensive Care Unit”.

 • 2017-2020: Norsk Sykepleierforbund (#847382). "Implementing eHealth interventions into regular clinical practice to enhance care planning, communication and patient involvement.” Tre års finansiering av PhD-student.

 

Verv/Forskergrupper

2020 -            Fagnettverk,  Medisinsk klinikk Universitetssykehus, Oslo (medlem).

2018 -            Komite for Personvern og sikkerhet ved Avdeling for Digital Helseforskning (leder)

2017 -            Forskergruppe for livskvalitet og helseøkonomi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon,  Oslo     universitetssykehus HF, Oslo

2017 -            Ledergruppen ved Avdeling for digital helseforskning,         Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (medlem).

2015-2018     Fagforeningsrepresentant, Norsk Sykepleierforbund

2008 -            Forskergruppe for Avdeling for Digital helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (medlem). 

2007 -            Råd for utdanning, Rikshospitalet HF (medlem). 

2005-2009     Skadeutvalget, Rikshospitalet HF (medlem).

 

Undervisning/Foredrag

 • University of Costa Rica, Research Center for Nursing and Health Care, Costa Rica.
 • University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.
 • Oslo universitetssykehus, Oslo.
 • VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo.

Samarbeid

 • Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
 • Universitetet i Twente, Faculty of Behavioural, Management & Social Sciences, Dept. Psychology, Health & Technology Nederland
 • Universitetet i Tilburg, School of Social and Behavioral Sciences, Nederland
 • University of Costa Rica, Center for Research in Nursing and Health Care, Costa Rica.
 • University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.
 • Landspitali Reykjavik, Reykjavik, Island
 • Universitetet i Oslo, Institutt for helse og sanfunn, Avdeling for sykepleievitenskap, Oslo.
 • Diakonhjemmet Sykehus, Avdeling for reumatologi, Oslo.
 • Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Avdeling for spesialisert endokrinologi, Oslo.
 • Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Avdeling for nyremedisin endokrinologi, Oslo.
 • Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo.
 • Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikkg, Avdeling for klinisk service, Oslo.

Publikasjoner

Publications 2021

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Øystese KA, Børøsund E (2021)
A Digital Patient-Provider Communication Intervention (InvolveMe): Qualitative Study on the Implementation Preparation Based on Identified Facilitators and Barriers
J Med Internet Res, 23 (4), e22399
DOI 10.2196/22399, PubMed 33830063

Varsi C, Ledel Solem IK, Eide H, Børøsund E, Kristjansdottir OB, Heldal K, Waxenberg LB, Weiss KE, Schreurs KMG, Morrison EJ, Stubhaug A, Solberg Nes L (2021)
Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study
BMC Health Serv Res, 21 (1), 275
DOI 10.1186/s12913-021-06278-7, PubMed 33766028

Varsi C, Stenehjem AE, Børøsund E, Solberg Nes L (2021)
Video as an alternative to in-person consultations in outpatient renal transplant recipient follow-up: a qualitative study
BMC Nephrol, 22 (1), 105
DOI 10.1186/s12882-021-02284-3, PubMed 33752608

Publications 2020

Bostrøm K, Børøsund E, Varsi C, Eide H, Flakk Nordang E, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Cvancarova Småstuen M, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
Digital Self-Management in Support of Patients Living With Chronic Pain: Feasibility Pilot Study
JMIR Form Res, 4 (10), e23893
DOI 10.2196/23893, PubMed 33094734

Børøsund E, Varsi C, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HRS, Bergland A, Nes LS (2020)
Pilot testing an app-based stress management intervention for cancer survivors
Transl Behav Med, 10 (3), 770-780
DOI 10.1093/tbm/ibz062, PubMed 31330023

Børøsund E, Ehlers SL, Varsi C, Clark MM, Andrykowski MA, Cvancarova M, Solberg Nes L (2020)
Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application-based stress-management intervention for cancer survivors
Cancer Med, 9 (11), 3775-3785
DOI 10.1002/cam4.3000, PubMed 32243717

Kristjansdottir OB, Børøsund E, Westeng M, Ruland C, Stenberg U, Zangi HA, Stange K, Mirkovic J (2020)
Mobile App to Help People With Chronic Illness Reflect on Their Strengths: Formative Evaluation and Usability Testing
JMIR Form Res, 4 (3), e16831
DOI 10.2196/16831, PubMed 32130126

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Stenehjem AE, Bollerslev J, Børøsund E (2020)
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe
BMC Med Inform Decis Mak, 20 (1), 46
DOI 10.1186/s12911-020-1065-8, PubMed 32131808

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO
J Med Internet Res, 22 (1), e15889
DOI 10.2196/15889, PubMed 31961331

Publications 2019

Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H (2019)
Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review
J Med Internet Res, 21 (9), e14255
DOI 10.2196/14255, PubMed 31573934

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Børøsund E, Haaland-Øverby M, Heldal K, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Solberg Nes L (2019)
Patients' Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study
J Med Internet Res, 21 (4), e13205
DOI 10.2196/13205, PubMed 30877780

Publications 2018

Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Bergland A, Westeng M, Solberg Nes L (2018)
A Stress Management App Intervention for Cancer Survivors: Design, Development, and Usability Testing
JMIR Form Res, 2 (2), e19
DOI 10.2196/formative.9954, PubMed 30684438

Publications 2017

Gammon D, Strand M, Eng LS, Børøsund E, Varsi C, Ruland C (2017)
Shifting Practices Toward Recovery-Oriented Care Through an E-Recovery Portal in Community Mental Health Care: A Mixed-Methods Exploratory Study
J Med Internet Res, 19 (5), e145
DOI 10.2196/jmir.7524, PubMed 28465277

Publications 2015

Varsi C, Ekstedt M, Gammon D, Børøsund E, Ruland CM (2015)
Middle Managers' Experiences and Role in Implementing an Interactive Tailored Patient Assessment eHealth Intervention in Clinical Practice
Comput Inform Nurs, 33 (6), 249-57
DOI 10.1097/CIN.0000000000000158, PubMed 25988851

Publications 2014

Børøsund E, Cvancarova M, Moore SM, Ekstedt M, Ruland CM (2014)
Comparing effects in regular practice of e-communication and Web-based self-management support among breast cancer patients: preliminary results from a randomized controlled trial
J Med Internet Res, 16 (12), e295
DOI 10.2196/jmir.3348, PubMed 25525672

Ekstedt M, Børøsund E, Svenningsen IK, Ruland CM (2014)
Reducing errors through a web-based self-management support system
Stud Health Technol Inform, 201, 328-34
DOI 10.3233/978-1-61499-415-2-328, PubMed 24943563

Publications 2013

Børøsund E, Ruland CM, Moore S, Ekstedt M (2013)
Nurses' experiences of using an interactive tailored patient assessment tool one year past implementation
Int J Med Inform, 83 (7), e23-34
DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.10.010, PubMed 24268722

Ruland CM, Maffei RM, Børøsund E, Krahn A, Andersen T, Grimsbø GH (2013)
Evaluation of different features of an eHealth application for personalized illness management support: cancer patients' use and appraisal of usefulness
Int J Med Inform, 82 (7), 593-603
DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.02.007, PubMed 23507561

Børøsund E, Cvancarova M, Ekstedt M, Moore SM, Ruland CM (2013)
How user characteristics affect use patterns in web-based illness management support for patients with breast and prostate cancer
J Med Internet Res, 15 (3), e34
DOI 10.2196/jmir.2285, PubMed 23454601

Ruland CM, Andersen T, Jeneson A, Moore S, Grimsbø GH, Børøsund E, Ellison MC (2013)
Effects of an internet support system to assist cancer patients in reducing symptom distress: a randomized controlled trial
Cancer Nurs, 36 (1), 6-17
DOI 10.1097/NCC.0b013e31824d90d4, PubMed 22495503

Publications 2009

Ruland CM, Borosund E, Varsi C (2009)
User requirements for a practice-integrated nurse-administered online communication service for cancer patients
Stud Health Technol Inform, 146, 221-5
DOI 10.3233/978-1-60750-024-7-221, PubMed 19592838

Publications 2008

Børøsund E (2008)
Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
In Klinisk sykepleie, S. 631-677
BIBSYS 08095796x

Publications 2006

Børøsund E (2006)
Kjønnsforskjeller innen selvrapporterte symptomer og problemer hos kreftpasienter: en tverrsnittstudie av pasienter med leukemi eller lymfomtidlig i behandlingsforløpet
E. Børøsund, Oslo, IV, 89 s.
BIBSYS 06175286x

Mine prosjekter

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft