Thomas Mathisen

Systemutvikler

E-post

thomas.mathisen@rr-research.no

Telefon

+47 900 48 601

Bakgrunn

Mastergrad i informatikk fra NTNU i 2017 med spesialisering i programvareutvikling. Jobbet etter utdanning i konsulentselskapet Bouvet på prosjekter hos Statens Pensjonskasse (SPK) og Oslo kommune. Erfaring innen programvareutvikling og smidig metodikk. 

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere og innholdskonsulenter
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Programmering av grensesnitt, funksjonalitet og automatiserte tester
  • Utvikling av bygg og "deployment" for hyppige leveranser
  • Delta i brukertester og bidra til brukervennlighet i løsningene  
  • Forvaltning av avdelingens digitale løsninger
  • Bearbeide forskningsdata for statistikk

Mine prosjekter

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn